BÀN CHUYÊN GAME NET – HQ/BG22

BÀN CHUYÊN GAME NET – HQ/BG22

Vui lòng gọi
Mới

Chi tiết sản phẩm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Bảo hành: 12 tháng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

KHÔNG LẤY KÍNH GIẢM 130.000Đ


Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 70cm 430.000


Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 75cm 430.000


Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 80cm 460.000


Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 85cm 490.000


CHIỀU SÂU TĂNG 5CM CỘNG 30.000Đ


Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 90cm 520.000


MẶT GỖ VÂN NỔI CỘNG 70.000Đ VỚI GIÁ MẶT KÍNH


Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 95cm 550.000